Nieuws overzicht
Road to improvement

Road to improvement

6 april 2020

Het afgelopen half jaar hebben collega’s van diverse afdelingen de Lean Green Belt training gevolgd en met succes hun certificaat behaald! Met deze training bereiken we dat de deelnemers basiskennis krijgen over hoe ze problemen moeten oplossen en borgen.

Lean Green Belt training
De trainingen bestonden uit een theorie en praktijk gedeelte. In kleine groepjes is men met een praktijkopdracht aan de slag gegaan die elk betrekking had op een concreet probleem. De praktijkopdracht werd uitgewerkt tijdens de training. Zodoende moest men het geleerde (theorie) meteen in de praktijk toepassen en zijn er aan het einde van de training een aantal problemen opgelost.

Na een intensieve periode van wekelijkse training en praktijk hebben alle 11 deelnemers het Lean Green Belt certificaat van KSL behaald.

Terug