Print pagina

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

Als onderdeel van familiebedrijf VDL Groep, is VDL Containersystemen sterk betrokken bij haar leef- en werkomgeving. Het zijn immers de mensen en de omgeving waarvan je als onderneming afhankelijk bent om te blijven voortbestaan. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dit doen wij door een goede balans te vinden op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

VDL ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken.

In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij drie deelgebieden:

 VDL haakarm hydrauliek MVO  VDL haakarm DCP mvo  VDL Deense student rondleiding
 MEDEWERKERS  PRODUCTEN  EN  
 PRODUCTIEPROCESSEN
 MAATSCHAPPIJ
VDL Groep is een
familiebedrijf waar de
mens centraal staat.
Onze medewerkers
zijn immers het hart van het bedrijf. VDL vindt het belangrijk om medewerkers een werkplek aan te bieden waar zij prettig kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving
en waar zij zich verder
kunnen ontwikkelen.
Ons beleid is afgestemd op
het innoveren van producten
en productiemethoden. Het
continue willen verbeteren is
een geïntegreerd onderdeel
van ons ondernemerschap,
waarbij creativiteit en durf
tot vernieuwing de boven-
toon voeren. Het verminderen van de belasting op het milieu
loopt als een rode draad
door onze bedrijfsvoering
heen. 
VDL Groep kiest er voor om in Nederland en in Vlaams-België te blijven produceren en strategische productie in te zetten in lage-lonenlanden. Wij willen bijdragen aan de werkgelegenheid in deze gebieden. Als bedrijf staat VDL midden in de
maatschappij. Wij tonen onze sociale betrokkenheid op diverse manieren, onder andere door nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen.

 

 

 

              

 


      VDL Lean and Green award
Lean & Green Award

 
Lean & Green Tools Award