Print pagina

Preventief onderhoud

VDL Containersystemen propageert al langere tijd het belang van preventief onderhoud. En met succes, steeds meer ondernemers stappen over naar een bepaalde vorm van preventief onderhoud. Dat is ook logisch; de betrouwbaarheid van de installatie stijgt en ook de kosten zijn beter in de hand te houden.
Onze preventieve inspectie- en onderhoudsservice bestaan onder andere uit de volgende modules:

1. Compleet smeren (niet bij keuringen)
    Alle smeerpunten zullen worden nagekeken en (waar nodig) gesmeerd worden.

2. Kleine werkzaamheden
    Onder deze werkzaamheden vallen taken als het vastzetten van bouten en schakelaars
    (indien nodig) en ander klein onderhoud.

3. Overige werkzaamheden (in overleg)
    Eventuele reparatie / vervanging van grotere onderdelen zal in onderling overleg met
    de klant plaatsvinden.

4. Inspectie rapport
    Dit rapport zal na inspectie worden opgestuurd naar de klant en bevat de volgende
    zaken:
    - Alle hydraulische en mechanische functies 
    - Alle elektrische functies 
    - Glijsystemen en bevestigingen 
    - Inspectie sticker