Print pagina

Beleid VDL Containersystemen

VDL Containersystemen is onderdeel van VDL Groep. Ons moderne bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt haakarm-, portaalarm-, kabel- en kettingsystemen, spreaders, Automatisch Geleide Voertuigen en aanverwante producten en werkt zo nodig met strategische partners samen. Daarnaast verzorgen we diverse after-sales activiteiten omtrent containerhandlingsystemen. Waar mogelijk zetten we de standaard in de markt. Regelmatig monitoren we onze processen en brengen mogelijke risico’s in kaart. Er wordt gestreefd naar continu verbeteren. VDL Containersystemen heeft als doelstelling continuïteit te waarborgen voor alle medewerkers en optimaal geld te genereren op korte en lange termijn.

Personeel
VDL Containersystemen streeft ernaar om op iedere functie de best passende medewerker te plaatsen, aansluitend te belonen en te voorzien van geschikte middelen. Een gezonde mix tussen leerlingen en ervaring is gewenst. Daarnaast wil VDL Containersystemen door middel van inleenpersoneel altijd een flexibele schil hebben.

Ontwikkeling
VDL Containersystemen ontwikkelt grotendeels zelf haar producten. Onder supervisie van de business unit managers wordt een ontwikkelprogramma samengesteld.
Naast langlopende ontwikkelingen kenmerkt VDL Containersystemen zich door open te staan voor dealer-, klantspecifieke en unieke oplossingen.

Productie
VDL Containersystemen heeft zich gespecialiseerd in het (robot)lassen van de metalen (sub)componenten en de eindmontage van de systemen. VDL Containersystemen investeert in duurzame productie middelen en methoden.
Daarnaast heeft VDL Containersystemen een eigen opbouwafdeling. In onze R&D werkplaats wordt continu onderzoek gedaan in samenspraak met de ontwikkelafdeling.

Verkoop
VDL Containersystemen verkoopt haar producten en levert haar diensten in diverse markten. Haakarm-, portaal- , kabel- en kettinginstallaties worden via een geselecteerd dealernetwerk verkocht. Samen met de dealer (bij voorkeur een opbouwer) wordt gestreefd naar een win-win situatie om de eindklant zo goed mogelijk te bedienen. Hierbij opgemerkt dat VDL Containersystemen voor de Zuid-Nederlandse markt zelf als dealer optreedt. Daarnaast wordt continu in Europa en aangrenzende gebieden gezocht naar nieuwe dealers en afzetmarkten.
Spreaders worden verkocht aan kraanbouwers, dealers en eindklanten. Voor de Benelux, Duitsland en Frankrijk fungeren we zelf als dealer. In de overige landen wereldwijd wordt gewerkt via een dealerstructuur. Ook hier geldt het streven naar een win-win situatie met de desbetreffende dealer om de eindklant zo goed mogelijk te bedienen.
AGV’s zijn een opkomende wereldmarkt. Verkoop geschiedt rechtstreeks aan de eindklant.

VDL Containersystemen monitort regelmatig haar marktpositie om zo continu het optimale pakket aan de klant te leveren.

Inkoop
VDL Containersystemen wil met het grootste deel van haar leveranciers een langdurige relatie opbouwen. Wij eisen marktconforme prijzen, kwalitatief de juiste leveringen en willen daarnaast kennisinbreng vanuit hun specialisme. Bij gelijke performance proberen we zo veel mogelijk binnen VDL uit te besteden.

After-sales
VDL containersystemen ondersteunt haar klanten en dealers op het gebied van service, reparaties en onderdelenvoorzieningen. Binnen VDL Containersystemen wordt dit gebied ook gezien als een groeimarkt.

Juni 2018
Frans van Dommelen, Managing director VDL Containersystemen.