Print pagina

Milieubeleid VDL Containersystemen

Algemeen 

VDL Containersystemen is onderdeel van VDL groep en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan.
Ons moderne bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt haakarm-, portaalarm-, kabel- en kettingsystemen, spreaders, Automatisch Geleide Voertuigen en aanverwante producten en werkt zo nodig met strategische partners samen.
Daarnaast verzorgen we diverse after-sales activiteiten omtrent containerhandlingsystemen.
Regelmatig monitoren we onze processen en brengen mogelijke risico’s in kaart. Er wordt gestreefd naar continue verbeteren.
VDL Containersystemen heeft als doelstelling continuïteit te waarborgen voor alle medewerkers en optimaal geld te genereren op korte en lange termijn. 

Milieubeleid
VDL Containersystemen streeft ernaar om continu voor te lopen op de wettelijke en maatschappelijke verplichtingen op milieu- en veiligheidsgebied en dit zonder de bedrijfseconomische doelen uit het oog te verliezen.  Dit dragen we ook actief uit.

 Ons milieubeleid is gericht op het belang van: 

-    de klant, door de zorg voor de mens en milieu wezenlijk aandacht te geven bij het uitvoeren
     van onze activiteiten, vanaf het ontwerp tot en met de bedrijfsvoering
-    de onderneming, door op een zodanige wijze gebruik te maken van onderzoeksresultaten
     dat verspilling tot een minimum wordt beperkt
-    de medewerker, door beperking van gezondheidsrisico’s
-    minimale belasting van onze omgeving
-    het voorkomen van milieuverontreiniging

 Dit bereiken wij door: 

-      tijdens onze marketing- en ontwikkelactiviteiten rekening te houden met welke producten
       we willen gaan verkopen en hoe we deze willen gaan produceren
-      te voldoen aan de van toepassing zijnde wet –en regelgeving
-      het beheersen van emissies naar de lucht
-      het beheersen en scheiden van afval en deze volgens de desbetreffende regels
       af te voeren
-      verminderen energieverbruik
-      voortdurend te zoeken naar mogelijkheden tot verbetering 

De doelstellingen, geformuleerd in dit milieubeleid, zijn concreet gestalte gegeven in de processen en werkwijzen die binnen VDL Containersystemen gehanteerd worden en voldoen minstens aan de eisen van de dan geldende NEN-EN-ISO.  

Alle medewerkers binnen VDL Containersystemen hebben opdracht gekregen zich aan deze processen en werkwijzen te houden. 

Juni 2016
Frans van Dommelen, managing director VDL Containersystemen bv Hapert

 

     

 

Certificaat NEN-EN-ISO 14001:2004  

Positieve recensie
integrale controle nov. 2011:
"Het niveau van milieuzorg is goed, het bedrijf beschikt over een goed milieuregistratiesysteem. De bedrijfsvoering is ordelijk en er is een goede toepassing van de 'stand der techniek'.
VDL is een voorbeeld bedrijf", aldus beschreven in het rapport van mr AAJM van Banning, hoofd afd. Veiligheid en Handhaving van de gemeente Bladel.